skip to Main Content
Neem contact op: 085-1303576

Wij zijn regelmatig op zoek naar versterking van ons team. Hieronder vind je onze actuele vacature. Wij hanteren de cao Sociaal Werk.

Actuele vacature

GEDRAGSWETENSCHAPPER

Functie-eisen:

Een afgeronde wetenschappelijke opleiding in de gedragswetenschappen (psychologie , orthopedagogiek).

Werkervaring:

Minimaal 1 jaar werkervaring met mensen met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek.

Persoonlijke eigenschappen en competenties:

· een enthousiaste, stevige persoonlijkheid en sterke communicatieve       vaardigheden.
· goed zijn in het bewaken van structuur en overzicht.
· over coachende vaardigheden beschikken.
· over voldoende kennis beschikken en voldoende ervaring hebben om zelfstandig te kunnen werken.
· flexibel, betrouwbaar en stressbestendig zijn.
· een proactieve houding en positieve instelling hebben en over een dosis lef beschikken.

De taken en werkzaamheden:

Als gedragswetenschapper maak je de vertaalslag tussen de cliënt, zijn problematiek en de verwachtingen die vanuit de maatschappij aan hem gesteld worden. Je geeft begeleidingsrichtlijnen aan de ambulant begeleiders. Je bent mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke lijn in de begeleiding waarbij je uitgaat van de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Je voert de intakegesprekken en analyseert de hulpvragen. In samenwerking met de zorgmanager/directrice ben je verantwoordelijk voor de aanvraag van de zorg, dat houdt in dat je zorgt voor de indicatie/beschikking, zorgzwaarte en toekenning. Je voert de hulpvraag verduidelijking en diagnostiek uit en zorgt dat de juiste begeleiding wordt gestart. Je stelt in nauwe samenwerking met de ambulant begeleiders de individuele zorgplannen op, dat wil zeggen, je geeft hiervoor de richtlijnen en bent eindverantwoordelijke voor de inhoud.

Het is jouw taak om de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers te bevorderen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de pedagogisch medewerkers. De begeleidende rol van jouw als gedragswetenschapper is van groot belang voor onze organisatie. Jouw coachende vaardigheden en inhoudelijke kennis worden hierbij op de meest adequate manier ingezet.

Je bent de verbindende rol door intensief samen te werken met alle betrokken partijen binnen de interne en externe zorgstructuur.

Verantwoordelijkheden:

Naast de zorginhoudelijke verantwoordelijkheden heb je ook een aandeel in het management van onze organisatie. Je draagt verantwoordelijkheid voor zorginhoudelijke interne processen, ons kwaliteitssysteemhandboek (ISO) en het inplannen en bewaken van de data voor evaluatie van de zorgplannen en overige tijdsbewaking/deadlines.

De positie van de functie in de organisatie:

De gedragskundige rapporteert binnen Ambulante Zorg Twente direct aan de directrice. Zorginhoudelijk ben je het eerste aanspreekpunt voor de ambulant begeleiders.

Wat hebben wij te bieden:

Jaarcontract van 32 uur per week.

Reageren: uiterlijk 30 januari 2021

Startdatum: in overleg.
Soort dienstverband: Voltijd, Deeltijd, Bepaalde Tijd, Onbepaalde Tijd

Graag ontvangen wij  je cv en motivatie per mail: sollicitatie@ambulantezorgtwente.nl

Contractduur 12 maanden

Full time uren: 32 per week