skip to Main Content
Neem contact op: 085-1303576

Stage of afstuderen

Elk jaar heeft Ambulante Zorg Twente stage- en afstudeerplaatsen voor gemotiveerde, leergierige, positief nieuwsgierige studenten die affiniteit hebben met de hulpverlening.

Stage bij Ambulante Zorg Twente

 

Sociaal Pedagogisch Werker 3

Algemene kenmerken

De Sociaal Pedagogisch Werker 3 is een zelfstandige functie. De functionaris is werkzaam in instellingen voor de primaire – al dan niet vervangende – woon- en leefsituatie zoals dak- en thuislozenzorg, diverse (crisis)opvangcentra, instellingen voor begeleid wonen en sociale pensions. De Sociaal Pedagogisch Werker 3 is verantwoordelijk voor de begeleiding en behandeling van cliënten. De functie wordt in de praktijk ook wel Pedagogisch Hulpverlener genoemd.

Doel van de functie

Het begeleiden en ondersteunen van cliënten van alle leeftijden die onvoldoende gebruik maken van gangbare opvoedingsmogelijkheden of zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden, door middel van planmatige, doelgerichte en methodisch onderbouwde begeleiding. Doel is cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij.

Organisatorische positie

De Sociaal Pedagogisch Werker 3 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Sociaal Pedagogisch Werker 3 geeft eventueel functioneel leiding aan de Sociaal Pedagogisch Werkers 1 en/of 2.

Resultaatgebieden

Individuele hulpvraag of behoefte inventariseren

  • Verzamelt informatie over de cliënt en de leefomgeving, brengt daarmee de situatie in beeld, de hulpvraag en/of behoefte en mogelijkheden van de cliënt;
  • Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden;
  • Legt huisbezoeken af;
  • Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening;
  • Verwijst cliënten zo nodig extern door.

Resultaat: Hulpvraag en/of behoefte geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een zorgplan plan kan worden gemaakt.

Zorgplan opstellen

  • Analyseert de hulpvraag en de mogelijkheden van een ondersteuningsaanbod worden nagegaan, rekening houdend met de mogelijkheden en het niveau van functioneren van de cliënt, eventueel in overleg met interne en/of externe disciplines, waarin aangegeven is wat het doel is, hoe dit bereikt kan worden, wie de hulpverlening coördineert, wat de evaluatiemomenten zijn en wie eindverantwoordelijk is;
  • Verwijst cliënten door, bijvoorbeeld in gevallen waar buiten de eigen discipline vallende specialistische hulp nodig is;
  • Indiceert andere voorzieningen en instellingen.

Resultaat: Zorgplan opgesteld, zodanig dat de hulpverlening, ook door een functionaris die het plan niet heeft opgesteld, efficiënt en adequaat kan worden verleend.

Afstudeerplaats bij Ambulante Zorg Twente

Wij bieden tevens afstudeerplaatsen aan. Wil je hierover meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via ons algemene telefoonnummer 085-1303576.

Wij zijn gecertificeerd voor MBO en HBO studenten.