skip to Main Content
Neem contact op: 085 - 130 35 76

  Onze dienstverlening

Ambulante Zorg Twente (AZT) is een zorginstelling. Wij bieden vanuit onze expertise ambulante ondersteuning en begeleiding bij het zelfstandig leven aan (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/ of complexe gedragsproblematiek en/ of psychiatrische problematiek en aan hun ouders of verzorgers.
Vooralsnog kunnen we aan de inwoners van regio Twente zorg verlenen op basis van een Persoonsgeboden budget (pgb). Aan inwoners van de gemeente Berkelland kunnen wij zorg verlenen op basis van Zorg in Natura (ZIN).

Transparant in zorg

Wij onderscheiden ons van andere zorgaanbieders door volledig transparant te zijn voor zowel jou als cliënt als voor rechtstreeks betrokkenen. Je ontvangt een account waarmee je thuis kan inloggen en inzage hebt in al jouw dagrapportrages, urendeclaraties en overige persoonlijke documenten. Transparantie geeft jou inzicht in de kwaliteit van de door ons geleverde zorg. Samen werken aan zelfredzaamheid en zelfontplooiing is steeds ons uitgangspunt en het doel van onze begeleiding. Ambulante Zorg Twente helpt je op een betrokken, transparante en eerlijke manier om je leven weer op  orde te krijgen.

Psychiatrische problematiek

Heb je psychiatrische problematiek? Je bent al langere tijd in behandeling voor jouw psychische klachten. Bijvoorbeeld voor psychotische-, angst- of depressieve klachten, autisme of ADHD. Het gaat beter met je, maar je hebt wel behoefte aan praktische ondersteuning bij het zelfstandig leven of bij het praktisch uitvoeren van het herstelplan? Wij kunnen je daarbij helpen. Of heb je juist ondersteuning nodig bij het vinden van de juiste behandeling, therapie of diagnostiek van een bevoegde instantie en ondervind je problemen in het dagelijkse leven? Onze gespecialiseerde (psychiatrische verpleegkundige) ambulant begeleider kan je daarbij helpen.

Huisvesting

Heb je problemen bij het vinden van huisvesting en kan je wel een steuntje in de rug gebruiken op weg naar zelfstandigheid? AZT beschikt niet over cluster- en/of doorstroomwoningen of over woningen. Wij helpen je bij het vinden van een geschikte woonplek binnen de reguliere woningmarkt of binnen ons uitgebreide netwerk binnen de particuliere woningmarkt. Als je eenmaal een woonplek hebt gevonden dan leer je samen met jouw ambulant begeleider om zelfstandig te leven en stel je samen doelen op waaraan je kan werken. Ons einddoel is dat je uiteindelijk in je eigen kracht komt te staan en deelneemt aan de maatschappij met een gezonde leefstijl.

Dag- en arbeidsbestedingen

AZT stimuleert jou om weer meer regie in je dagelijkse – en sociale – en maatschappelijke te krijgen. Bijvoorbeeld door het aangaan van contacten, dagbesteding of werk. Wij bieden zelf geen dagbesteding of werk aan. Wij gaan samen met jou op zoek naar wat je leuk vindt en begeleiden jou bij het vinden van dagbesteding, vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Wij stellen eventueel hiervoor samen met jou en met de externe instantie een plan op met doelen waaraan jij graag wilt werken.

Gezinsbegeleiding

Een ambulant begeleider onderzoekt samen met de leden van het gezin waar de pijnpunten zitten en stelt een verbeterplan op. Betreft het een multi problem gezin dan zullen er altijd twee ambulante begeleiders binnen het gezin hulp gaan verlenen.

Verstandelijke beperking

Heb jij een verstandelijke beperking en heb je moeite om zonder hulp zelfstandig te leven? Wij helpen jou op weg naar een zoveel mogelijk zelfstandig bestaan.

24 uur bereikbaar

Voor sommige personen is op grond van de indicatie de ambulant begeleider verplicht om 24 uur bereikbaar te zijn. De ambulant begeleider verzorgt dit samen met AZT. AZT heeft een nooddienst die bestaat uit een team van ervaren ambulant begeleiders en is voorzien van een achterwacht.

Verslaving

Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van mensen die van een verslaving willen afkicken of die zijn afgekickt. Wil je van je verslaving afkomen? Een ambulant begeleider kan samen met jou op zoek gaan naar de meest geschikte verslavingskliniek en overige behandeltrajecten. Een ambulant begeleider ondersteunt jou tijdens het afkickproces en verleent ambulante nazorg. Wij werken nauw samen met de verslavingskliniek. Ben je al afgekickt en heb je ondersteuning nodig om weer grip te krijgen op je leven? Wij kunnen je daarbij helpen.

Financiële problemen

Heb je financiële problemen of een chaos van je boekhouding? Een ambulant begeleider helpt je tijdelijk je geldzaken en administratie op orde te brengen en te houden. Het is de bedoeling dat je dit je uiteindelijk weer op een rijtje hebt en zelf de regie geheel overneemt. Wil je onder bewind of naar de Stadsbank? Of wil je in aanmerking komen voor de WSNP (schuldsanering)? Wij kunnen jou helpen.

Woonbegeleiding

Wij bieden praktische, sociale en emotionele ondersteuning aan cliënten die zelfstandig wonen of zelfstandig gaan wonen. Wij bieden tevens persoonlijke ondersteuning en advisering. De rol van de ambulant begeleider hangt sterk samen met de mate waarin jij in staat bent voor jezelf te zorgen en de stappen die jij maakt op weg naar een zelfstandig bestaan.

0
Bezoekers per maand
0
Realtime bezoekers
0
Gem. klant beoordeling
0
Gem. beoordeling medewerkers

Wat zeggen onze cliënten

Een cadeau van onze cliënten gekregen omdat ze zo tevreden zijn over de zorg van AZT. Zo lief, dank je wel! Wordt enorm gewaardeerd.

Ik volg wekelijks PMT en mijn ambulant begeleider gaat altijd met mee.  Wij bespreken samen de geleerde vaardigheden. Ik word ondersteund om dit toe te passen in de praktijk. Ik heb hier veel baat bij. Ik sta steeds stabieler in het leven en kan beter omgaan met moeilijke situaties.

Ik vind het fijn dat ik vanuit huis de dagrapportages kan meelezen. Ik doe dit regelmatig en ik vind het mooi om te lezen welke ontwikkelingen ik doormaak. Ik ben ook erg enthousiast over het digitale dossier. Het zoeken naar mijn papieren is verleden tijd! Ik kan alles gemakkelijk downloaden wanneer ik het nodig heb.